گزارش نمایشگاه
کتاب‌‌های‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعات‭ ‬نمایشگاهی

کتاب‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعات‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬جزو‭ ‬لاینفک‭ ‬هر‭ ‬نمایشگاه‭ ‬است

کتاب‌‌های‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعات‭ ‬نمایشگاهی

جام‭ ‬جهان‌نمای‭ ‬اقتصادی

امیرهوشنگ‭ ‬سمنانی

نمایشگاهی‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬فرصتی‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خبرنگار‭ ‬با‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬عزم‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬سرد‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دی‭ ‬به‭ ‬مسکو‭ ‬جزم‭ ‬کنیم‭.‬ فارغ‭ ‬از‭ ‬حواشی‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬مجله‌ای‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬احوالات‭ ‬تیم‭ ‬سفر‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬موجبات‭ ‬بیداری‭ ‬و‭ ‬خستگی‭ ‬چند‭ ‬روزه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬خوابی‭ ‬عمیق‭ ‬بر‭ ‬من‭ ‬چیره‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬پرواز‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬خستگی‭ ‬مضاعف‭ ‬بود‭.‬
در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسئولیت‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬انعکاس‭ ‬اخبار‭  ‬نمایشگاه‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬خرید‭ ‬بلیت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬وجود‭ ‬نداشت
و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬زحمتی‭ ‬بود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬تاخیر‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬سرد‭ ‬مسکو‭ ‬رسیدم‭ ‬اما‭ ‬مشکل‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جا‭ ‬ختم‭ ‬نمی‌شد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نوشتن‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬حال‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬آن‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬اسانی‭ ‬میسر‭ ‬نیست
در‭ ‬همین‭ ‬افکار‭ ‬غوطه‌ور‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬میزی‭ ‬با‭ ‬کتاب‌های‭ ‬خوش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬توجه‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬لحظات‭ ‬کتاب‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعات‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تنها‭ ‬راهکاری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬حداقل،‭ ‬سختی‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬هموار‭ ‬کند‭.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬کتاب‌های‭ ‬نمایشگاهی،‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬جامعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬معرفی‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منبع‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬سندی‭ ‬معتبر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬همگان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬توسعه‭ ‬روزافزون‭ ‬اینترنت‭ ‬و‭ ‬سهولت‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬اخبار‭ ‬و‭ ‬اطلاعات،‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬کاغذی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اندک‭ ‬سرانه‭ ‬مطالعه‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهند،‭ ‬آثار‭ ‬نویسندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬صفحات‭ ‬سایت‌ها‭  ‬و‭  ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مطالعه‭ ‬کنند‭.‬
باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬گسترش‭ ‬رسانه‌های‭ ‬دیجیتال‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬ارزش‭ ‬پایین‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬کاغذی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نشریات‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سندی‭ ‬ماندگار‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬نشر‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
فارغ‭ ‬از‭ ‬رقابت‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬برابر‭ ‬عصر‭ ‬دیجیتال‭ ‬با‭ ‬نشرهای‭ ‬کاغذی،‭ ‬اهمیت‭ ‬حضور‭ ‬کتاب‭ ‬زمانی‭ ‬جلوه‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬شاهد‭ ‬انتشار‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نشریاتی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬دستاوردها‭ ‬و‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬شرکت‭ ‬کنندگان‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬علاقمندان‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کند‭ ‬بلکه‭ ‬حداقل‭ ‬تا‭ ‬برپایی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بعدی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬نوع،‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مرجعی‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬متخصصان‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬و‭  ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تحریم‌ها،‭ ‬متاسفانه‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬موسساتی‭ ‬امکان‭ ‬صرف‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬فضاهای‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬را‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬شاهد‭ ‬افزایش‭ ‬تمایل‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬رویدادهای‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬بازگشت‭ ‬رونق‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬هستیم‭.‬
آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬طلایی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نشاط‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویدادهای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیازمند‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬مستمر‭ ‬است‭ .‬
در‭ ‬واقع‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬شعارگویی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نصب‭ ‬بیلبورد‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬و‭ ‬اتوبان‌های‭ ‬منتهی‭ ‬نمی‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬اقدامات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مساعد‭ ‬کردن‭ ‬فضای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ارایه‭ ‬مشوق‌های‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬یافتگان‭ ‬رویدادهای‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬راهکاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬نشاط‭ ‬را‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬بازخواهد‭ ‬گرداند‭ ‬و‭ ‬کتاب‌های‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رزومه‭ ‬یا‭ ‬آرشیو‭ ‬کتبی،‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬ثبت‭ ‬این‭ ‬نشاط‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دستاوردهای‭ ‬و‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬آیندگان‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow