ساماندهی بازار‭ ‬مصرف ماهی‭ ‬قزل‭ ‬آلا
صنعت دام و طیور و آبزیان

وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬شیلاتی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬نوع‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌ها،‭ ‬شامل‭: ‬بازار‭ ‬ماهیان‭ ‬دریایی،‭ ‬بازار‭ ‬ماهیان‭ ‬پرورشی،‭ ‬بازار‭ ‬میگو‭ ‬دریایی،‭ ‬بازار‭ ‬میگو‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬ماهی‭ ‬خاویاری‭ ‬است‭. ‬ با‭ ‬توجه‭...

كیفیت تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی
حیوانات خاص

نوغانداری‭ ‬از‭ ‬دیر‭ ‬باز‭ ‬بین‭ ‬ایرانیان‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ریشه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پوشش‭ ‬اقوام‭ ‬ایرانی‭ ‬جست‭.‬در‭ ‬باب‭ ‬اهمیت‭ ‬نوغانداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همین‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬جمشید‭ (‬پادشاه‭ ‬هخامنشی‭) ‬رواج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭...

ارتقای‭ ‬ژنتیكی‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬بومی
صنعت دام و طیور و آبزیان

در‭ ‬ادامه‭ ‬مقاله‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬192‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬1395ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسیر‭-‬كتابچه‌ای‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬توسعه‮»‬‭ ‬نوشته‭ ‬كریستی‭ ‬پیكاك،‭ ‬اشاره‭ ‬...

منسوجات‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬مدرن
صنعت دام و طیور و آبزیان

محققان‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اثرات‭ ‬مضر‭ ‬شیمیایی‭ ‬كه‭ ‬محصول‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مدرنیزه‭ ‬شدن‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راه‭ ‬كاری‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬افزایش‭ ‬محصول،‭ ‬مضرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهند‭.‬ آگروتكستایل...

باك‌‭ ‬ویت،‭ ‬غذای‭ ‬دارویی‭!‬
صنایع غذایی

با‭ ‬پیشرفت‭ ‬علمی‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭ ‬امروزه‭ ‬حتی‭ ‬انتخاب‭ ‬غذا‭ ‬هوشمندانه‌تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬معرفی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬جدید‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬كیفیت‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭...

تاثیر‭ ‬نوشیدنی‌های‭ ‬گازدار بر‭ ‬سلامتی
صنایع غذایی

پیشرفت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬اخیرا‭ ‬مشكلات‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬سلامتی‭ ‬انسان‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬تنش‭ ‬و‭ ‬مشغله‌های‭ ‬كاری‭ ‬باعث‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬حمله‌های‭ ‬قلبی،‭ ‬فشار‭ ‬خون،‭ ‬اختلالات‭ ‬گوارشی‭ ‬و‭ ‬سرطان‭ ‬...

چاشنی‭ ‬با‭ ‬طعم‭ ‬جاده‭ ‬ابریشم
صنایع غذایی

شركت‭ ‬احیای‭ ‬جاده‭ ‬ابریشم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1370‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بازرگانی‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1384،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ی‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬افزودنی‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬متمركز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬نمایندگی...

آفت‭ ‬سفيد‭ ‬بالك در‭ ‬تهران
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

سفيد‭ ‬بالك‌ها‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬‭ ‬Aleyrodidae‭ ‬با‭ ‬1556‭ ‬گونه،‭ ‬جزء‭ ‬آفات‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬جهان‭ ‬به‌ويژه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسيري‭ ‬به‌شمار‭ ‬مي‌رود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬خسارت‭ ‬آن‌ها‭ ...

الفباي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬مدرن
سیاستگذاری کشاورزی

افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬با‭ ‬ضريب‭ ‬9/3‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬دهه‌هاي‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬عرصه‌‭ ‬نيازهاي‭ ‬غذايي،‭ ‬بهداشت،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش،‭ ‬مسكن،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬موارد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬...

بذر،‭ ‬موتورِ‭ ‬محركه‭ ‬كشاورزي،‭ ‬اما‭ !!!
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

اين‭ ‬واقعيت‭ ‬كه‭ ‬بذر،‭ ‬موتور‭ ‬محركه‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬سرمايه‌گذاري‌ها،‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬و‭ ‬كاربرد‭ ‬ساير‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬باكيفيت‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬خواهد‭ ‬نشست‭ ‬كه‭ ‬بذر‭ ‬كاشته‭ ‬شده،‭ ‬ازكيفيت‭...

كودهاي‭ ‬نانو،‭ ‬آلي‭ ‬يا‭ ‬شيميايي
کود

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شروع‭ ‬سرما،‭ ‬كوددهي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬براي‭ ‬كشاورزان‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تقويت‭ ‬گياه‭ ‬موجب‭ ‬گرم‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬بستر‭ ‬رشد‭ ‬نيز‭ ‬مي‌شود‭. ‬ ...

بز؛‭ ‬محصول‭ ‬لاكچري
صنعت دام و طیور و آبزیان

شاهراهي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬بيان‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬گزارش‭ ‬مصاحبه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬...

پرورش‭ ‬لاما‭ -‬شتر‭ ‬بی‌کوهان‭
حیوانات خاص

لاماها‭ ‬گونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬شترسانان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬به‌طور‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اینکاها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬بومیان‭ ‬رشته‭ ‬کوه‭ ‬آند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬بارکش‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شدند‭.‬ ارتفاع‭ ‬بدن‭ ‬این‭ ‬حیوان‭ ‬تا‭ ‬شانه‌هایش‭...

تنش‭ ‬سرمايي‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬گوساله
صنعت دام و طیور و آبزیان

تغيير‭ ‬فصول،‭ ‬آگاهي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تغييراتي‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬اتفاق‭ ‬بيافتد‭ ‬بالا‭ ‬مي‌برد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬مي‌شود‭ ‬براي‭ ‬فصل‭ ‬آينده‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬آمادگي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬روال‭ ‬عادي‭ ‬امور‭ ‬...

عطسه‭ ‬مرغان،‭ ‬لرزه‭ ‬مرغداران
صنعت دام و طیور و آبزیان

هوا‭ ‬كه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سرما‭ ‬مي‌رود‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬مهاجر،‭ ‬تالاب‌هاي‭ ‬شمالي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توقف‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‌كنند‭ ‬استرس‌هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬آنفولانزاي‭ ‬فوق‭ ‬حاد‭ ‬پرندگان‭ ‬نيز‭ ‬داغ‭ ‬مي‌شود‭...

arrow