جای‭ ‬خالی‭ ‬آموزش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش
سیاستگذاری کشاورزی

چنانچه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اول‭ - ‬شماره‭ ‬228‭ -  ‬متذکر‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬ابتدایی‭ ‬کلا‭ ‬امر‭ ‬مغفولی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬مشاهده‭ ‬ریشه‭ ‬زدن‭ ‬یک‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬دانه‭ ‬لوبیا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اعتقاد‭ ‬نداشتن‭ ‬مسئولان‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقوله،‭ ‬توسط‭ ‬دانش‌‎آموزان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬...

مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ترسالی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی
سیاستگذاری کشاورزی

حدود‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬سطح‭ ‬کشورمان‭ ‬را‭ ‬اقلیم‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬نیمه‌خشک‭ ‬فراگرفته‭ ‬است‭. ‬حداقل‭ ‬بارندگی‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬کویر‭ ‬لوت‭ ‬و‭ ‬حداکثر‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬انزلی‭  - ‬1500‭ ‬میلی‌متر‭ -  ‬می‌باشد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پراکنش‭ ‬زمانی‭ ‬نیز‭ ‬بیشترین‭ ‬مقدار‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬سرد‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬زاگرس‭ ‬به‌صورت‭ ‬برف‭ ‬نازل‭ ‬می‌شود...

مکانیزه کردن کشاورزی ایتالیایی
مکانیزاسیون

‮«‬ساخت‭ ‬ایتالیا‮»‬‭ ‬برای‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نشانه‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬برای‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشد‭.‬

واردات‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬زنبورعسل
سیاستگذاری کشاورزی

زنبورعسل،‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬اهمیتی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬سوره‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬یاوران‭ ‬بی‌ادعای‭ ‬جامعه‭ ‬بشری‭  - ‬که‭ ‬خواستگاه‭ ‬آنان‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ -  ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭  - ‬گرده‌افشانی‭ ‬و‭... -  ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مزرعه‌داران‭ ‬می‌آیند‭ ‬کاری‭ ‬بس‭ ‬مهم‭ ‬و...

بهبود‭ ‬دهنده‌های‭ ‬نان
صنایع غذایی

فرآورده‌های‭ ‬آردی‭ ‬به‌دلیل‭ ‬جنبه‌های‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬مردم‭ ‬می‌باشند‭. ‬کاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬که‭ ‬مؤثر‭ ‬بر‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬می‌‌باشد،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬افزودنی‭ ‬به‌‌منظور‭ ‬بهبود‭ ‬برخی‭ ‬خواص‭ ‬رئولوژیکی...

تاثیر‭ ‬استرس‭ ‬آبی بر‭ ‬گیاه‭ ‬پسته
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

در‭ ‬میان‭ ‬کشت‌های‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬مناطق‭ ‬نیمه‭ ‬مرطوب‭ ‬مدیترانه‌ای،‭ ‬پسته‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬تحمل‭ ‬نوسانات‭ ‬خشکی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه،‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬درسال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬غرب،مقبول‭ ‬بودن‭ ‬طعم‭ ‬پسته‭ ‬روبه‭ ‬افزایش‭ ‬بوده‭ ‬و‭...

تقابل‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬بیابانزایی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

واژه‭ ‬بیابان‭ ‬کلمه‭ ‬ناآشنایی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خشک‭ ‬جهان‭ ‬نیست‭. ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایران‭ ‬واژه‭ ‬بیابان‭ ‬کلمه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬علف‭ ‬اتلاق‭ ‬می‌گردد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مأنوس‭ ‬بودن‭ ‬واژه‭ ‬بیابان،‭ ‬کلمه‭ ‬بیابانزایی‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬ناشناخته‭ ‬و‭ ‬حیرت‌آور‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭ ‬....

آقای‭ ‬کشاورز‭ ‬دوست‭!‬
سیاستگذاری کشاورزی

اردیبهشت‌ماه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭  - ‬2‭ - ‬3‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ -  ‬مردم‭ ‬کشور‭ ‬شاهد‭ ‬عرصه‭ ‬انتخاباتی‭ ‬جدیدی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬برشوراها‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬مجلس،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نیز‭ ‬راهی‭ ‬خانه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬پاستور‭ ‬شود‭.‬ نگاهی‭ ‬به‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوش‌‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭  - ‬دیداری،...

‬آجیل‭ ‬شب‭ ‬عید
صنایع غذایی

جشن‭ ‬همتای‭ ‬واژه‭ ‬‮«عید‮»‬‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬ستایش،‭ ‬نیایش‭ ‬و‭ ‬پرستش‭ ‬و‭ ‬واژه‌ای‭ ‬ایرانی،‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬کهن‭ ‬است‭. ‬برپایی‭ ‬جشن‌های‭ ‬باستانی‭ ‬نوروزی‭ ‬قدمتی‭ ‬دیرینه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬آیین‭ ‬و‭ ‬رسومی‌‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شده‭ ‬که‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭...

آیا‭ ‬تولید‭ ‬Co2‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود؟
سیاستگذاری کشاورزی

سال‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صنایع‭ ‬تراکتورسازی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬کاهش‭ ‬آلاینده‌ها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قاره‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬یافتند‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬گام‭ ‬بعدی‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬ Co2‭ ‬در‭ ‬تراکتورها‭ ‬مشابه‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬اتومبیل‌ها‭ ‬بهکار‭ ‬رفته‭ ‬می‌باشد‭ ‬یا‭ ‬نه‭...

دنده‭ ‬عقب با‭ ‬سرعت‭ ‬180‭ ‬کیلومتر
سیاستگذاری کشاورزی

بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬یخ‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬آب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سفرهای‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬خارجی‌ها‭ ‬همه‭ ‬یک‭ ‬منظور‭ ‬دارند،‭ ‬صدور‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬خوان‭ ‬بیکران‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬ماندهای‭ ‬دلارهای‭ ‬نفتی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اختلاس‌گران‭....

سال میمون ‬رفت‭ ‬و‭ ‬"مرغ"‭ ‬آمد‭ ‬پدید
سیاستگذاری کشاورزی

سال‭ ‬میمون‭  - ‬حمدونه‭ -  ‬بر‭ ‬خصلت‭ ‬این‭ ‬جانور‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شاخه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شاخه‭ ‬پریدن‌های‭ ‬جماعت‭ ‬میمون‭ ‬صفت‭ ‬سپری‭ ‬شد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬کذب‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬رونق‭ ‬بسیار‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬تقلید،‭ ‬خلق‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬داد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مسئولی‭ ‬عواقب‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نپذیرفت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬توپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬آن‭ ‬دیگری‭ ‬‮«‬شوت‮»‬‭ ‬کرد...

گنج‌های‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬حجتی در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

مروری‭ ‬بر‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬میلیون‭ ‬فرهیخته‭ ‬و‭ ‬اندیشمند،‭ ‬سرمایه‌دار‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذار،‭ ‬محقق‭ ‬و‭ ‬استاد،‭ ‬شرکت‌دار‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌دار،‭ ‬صنعتگر‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬هجرت‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬هموطنان‭ ‬فهیم‭ ‬ما‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬ناسا‭ ‬یا‭ ‬گوگل‭ ‬و‭... ‬نیستند‭. ‬..

طلای‭ ‬سفید،‭ ‬در‭ ‬ردای‭ ‬سیاه
نساجی

بی‌مهری‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬سوءتدبیر‭ ‬دولتمردان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬‮«‬مُهر‮»‬‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬شناسنامه‭ ‬آن‌ها‭ ‬خورده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬مزارع‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کناری‭ ‬گذاشته‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چند‭ ‬وجهی‭ ‬بودن‭ ‬مزایای‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات....

بازتعریف در‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی
سیاستگذاری کشاورزی

عبارت‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬واژه‌ای‭ ‬‮«‬امنیت‭ ‬غذایی‮»‬‭ ‬که‌این‭ ‬روزها‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬جهانی،‭ ‬تغییر‭ ‬اقلیم،‭ ‬خشکسالی‌های‭ ‬دراز‭ ‬مدت،‭ ‬بیابانی‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬جهت‌دار‭ ‬شدن‭ ‬مبحث‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سیاسی‌گری،‭ ‬کاهش‭ ‬آب‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬موضوعاتی‭ ‬از‌این‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسئولان...

arrow