09 فروردین 1396 - 29 Mar 2017

جهت درخواست اشتراک مجله دام و کشت و صنعت موارد زیر را تکمیل نمایید

تعرفه اشتراک (داخل کشور) به شرح زیر می باشد : 1- اشتراک مجله کاغذی از طریق سایت : سالیانه 100 هزارتومان

تعرفه اشتراک (برای عزیزان خارج از کشور) به شرح زیر می باشد : 1- اشتراک مجله کاغذی از طریق سایت : سالیانه 100 یورو

مرحله بعد
 
مرحله قبل مرحله بعد

در روش پرداخت کارت به کارت یا فیش بانکی :
  1. واریز هزینه 100 هزارتومان به شماره کارت 9159-8018-7010-6037 بانک کشاورزی به نام ابوالقاسم گلباف
  2. ارسال تصویر فیش واریزی به صورت فکس یا ایمیل
  3. در تصویر فیش واریز شده ، عبارت "اشتراک از طریق سایت" درج شود

کد حفاظتی

کد حفاظتی زیر را به دقت وارد کنید

مرحله قبل