En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

✅ فرازهایی از اظهارات محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی (بخش سوم):

در بخش کشاورزی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره باید ایجاد و تقویت شود . در این راستا در سه سال گذشته ۱.۳ میلیون تن ظرفیت سردخانه های کشور افزایش یافته که تقریبا معادل کل ظرفیت ۱.۲ میلیون تنی سردخانه های کشور در گذشته بوده است

از نظر ما صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید در کنار روستاهای پرجمعیت در مناطق تولید باید ایجاد شود

سال ۸۵ و ۸۶ اتفاقی در تعاون روستایی وقت افتاده که در محاکم در حال پیگیری است

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ذخایر راهبردی براساس قوانین و آئین نامه ها و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه انجام می شود

نوسانات تولید، عرضه و تقاضای بخش کشاورزی از گذشته کمتر است ولی برای کاهش همین مقدار هم باید برنامه ریزی و اقدام شود

تا سه سال قبل ۳۰ هزارتن سیب زمینی از کشور صادر می شد که این میزان در سال ۹۵ به ۵۰۰ هزارتن افزایش یافته است

در چهار ماه اول امسال صادرات لبنیات ۳۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته و پیش بینی بینی کنیم تا پایان امسال صادرات لبنیات یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد

در چهار سال گذشته متوسط رشد بخش کشاورزی بیش از ۵.۳ درصد بوده است

۹۰ درصد امنیت غذایی کشور امروز با اتکا به تولید داخلی تامین می شود

کشورهای پیشرفته با اختصاص یارانه از بخش کشاورزی خود حمایت می کنند از جمله اختصاص ۱۰ هزار میلیارد دلار یارانه به بخس کشاورزی آمریکا طی ۱۰ سال در کنگره این کشور به تصویب رسیده و کشورهای OECD هم روزانه یک میلیارد دلار به بخش کشاورزی خود یارانه می دهندنظرخواهی درباره این مطلب