En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

✅ فرازهایی از اظهارات محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی (بخش دوم):

حجم خسارت کشاورزان در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به خاطر وضعیت منابع ۱.۳ هزار میلیارد تومان به بیمه کشاورزی اختصاص یافته و بخشی هم از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی به ستاد بحران پرداخت شده است

محصولات کشاورزی به خاطر ماهیت آسیب پذیرشان تحت حمایت دولت ها قرار دارد بنابراین بیمه کشاورزان بیمه حمایتی است

کدام سرمایه ای را سراغ داریم که در معرض انواع خسارت ها باشد ، همین بحث کشاورزی که باید یا مدیریت بحران حل کند و مدیریت ریسک که بیمه هست باید حل کند که ما هم معتقدیم از طریق این مدیریت ریسک باید حل شود

امیدواریم یک روزی بنیه اقتصادی دولت بتواند پاسخگوی این خسارت باشد، ما و اعضای دولت همه نگران هستیم

در گندم با افزایش بهره وری و کاهش سطح زیرکشت به خودکفایی رسیدیم؛ حجم آبی که در گندم مصرف می شود طبق بررسی به مراتب کمتر از آبی است که چهارسال قبل است

موفقیت مان در افزایش تولید شکر کمتر از گندم نبوده؛ در پنبه هم تولیدمان افزایش یافته و در دانه های روغنی که از طرح های اقتصاد مقاومتی است، تولیدمان ۳ برابر افزایش یافته است

تولید ابریشم، چهار سال قبل ۱۰۰ تن بود که به ۱۴۸ تن افزایش یافته و برای رسیدن افزایش تولید این محصول،امسال 500 هزار نهال توزیع کردیم ببیند چهارسال پیش این رقم چه بوده است

در بخش کشاورزی مشکل زیرساخت های تولید وجود دارد مثلا در اردبیل که سالانه ۸۰۰ هزارتن سیب زمینی تولید می شود در سال ۹۲ تنها ۵۰ هزارتن ظرفیت سردخانه و انبار فنی وجود داشت که در این دوره ۸۰ هزارتن به ظرفیت قبلی افزوده شده و ۶۰ هزارتن صنایع فرآوری در حال احداث استنظرخواهی درباره این مطلب