En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

تلگراف جو

برداشت  اول

 • خشکسالی است نقطه
 • پارسال خرید تضمینی جو با تاخیر پرداخت شد نقطه
 • ارز مبادله ای واردات جو برای حمایت از کشاورز حذف شد نقطه
 • سطح زیر کشت جو کاهش یافت نقطه
 • جوکار بدهکار بانک است نقطه
 • کشاورز جو را 800 تومان نقد به واسطه فروخت نقطه
 • واسطه جو را در بورس 1030تومان فروخت نقطه
 • جوکار ضرر کرد نقطه
 • بررسی  ها در بروکراسی است نقطه

 

برداشت دوم

 • دامدار بر مبنای جو 700 تومانی شیر تولید می کرد نقطه
 • جو 40 درصد گران شد نقطه
 • نهاده 60 درصد هزینه پرورش دام است نقطه
 • دام، خوراک می خواهد نقطه
 • دامدار از خرداد 96 جو را گران می خرد نقطه
 • بررسی  ها در هزار توی بروکراسی است نقطه
 • بودجه آمد، ارز مبادله ای پرداخت شد نقطه
 • گوساله و گوسفند و بز همچنان جو می خورند و بزرگ می شوند نقطه
 • دولت قیمت جو را تنظیم کرد  نقطه
 • دام ها دیگر بزرگ شده اند نقطه
 • جو با قیمت خوب به بازار می آید، نقطه
 • دام و شیر و فراورده های آن  با قیمت تمام شده( مصرف جو گران قیمت) به کشتار گاه می روند نقطه

 

 • برداشت سوم
  • شیر و گوساله و گاو گوسفند و مرغ بازار داغی دارند نقطه
  • مصرف کننده در این داغی می سوزد نقطه
  • بررسی  ها در بروکراسی جواب داد نقطه
  • سازمان پشتیبانی امور دام گوشت یخ زده برزیلی وارد می کند نقطه
  • تعزیرات وارد عمل می شود نقطه
  • واحد های گران فروش تعطیل می شوند نقطه
  • کام تعزیرات چی ها شیرین می شود نقطه
  • واسطه ها پول دار تر می شوند نقطه
  • عرضه گوشت در بازار فراوان می شود نقطه
  • گوشت ارزان می شود نقطه
  • دام دار هم مثل کشاورز زمین گیر می شود نقطه
  • باز پرداخت وام بانک هنوز مانده نقطه
  • وثیقه ها به تاراج می رود نقطه
  • دامدار و کشاورز به حاشیه تهران کوچ می کند  نقطه

 

برداشت چهارم

 • تهران جای خوبی است نقطه

آن مرد دوباره وزیر شد نقطهنظرخواهی درباره این مطلبNo Avatar

نویسنده این مطلب:

بخش تحریریه