En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

چهار سال و به‌عبارتي بهتر يك دوره مديريت دولت «تدبير و اميد» سپري شد و تا چند روز ديگر دوره چهار ساله دوم اين دولت با تنفيذ حكم و پس از برگزاري مراسم تحليف آغاز مي‌گردد.

اكنون فرصتي فراهم آمده است تا به آنچه در چهار سال گذشته در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف فعاليت و خدمت كشور اتفاق افتاد، پرداخته شود تا با سنجش اقدامات صورت گرفته و شناسايي نقاط قوت و ضعف طي مسير چهار سال آتي هموارتر گردد.

همگان به ياد دارند كه دولت «تدبير و اميد» در چه شرايطي اختيار قوه مجريه را در دست گرفت و ماترك دولت پيشين براي او چه بود و در نفت، صنعت، خدمات، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كشاورزي و... اين دولت ميراث‌دار چگونه وضعيتي گرديد.

و اما در كشاورزي آشفتگي در نظام توليد، بهره‌برداري (از آب، خاك، منابع پايه و...) مكانيزاسيون، تسهيلات بانكي، خريدهاي تضميني، بيمه، صادرات، تشكل‌ها، اتحاديه، اشتغال و... به لحاظ فراگير بودن آن و نياز روزانه مردم بيشتر از ساير بخش‌ها مشهود بود.

با اين وجود از آنجايي‌كه «اميد» از اصول زندگي نوع بشر بشمار مي‌رود. مردم ايران نيز به اميد بهبود شرايط و با ذكر هر روز ضرب المثل معروف مخصوص شرايط سخت «اين نيز مي‌گذرد»، با تحمل و شكيبايي خود در حركتي به ياد ماندني مسئوليت دستگاه اجرايي را در سال 92 به «دولت تدبير و اميد» سپردند و قرعه صدارت بخش كشاورزي كشور بار ديگر به نام مهندس محمود حجتي زده شد و در روزگاري كه كشاورزي كشور مي‌رفت تا امنيت غذايي و استقلال در توليد محصولات را به باد فراموشي بسپارد، در بزنگاه تاريخي معجزه‌اي ديگر رقم زده شد.

معجزه‌اي كه از ساختن دفتر مركزي اين وزارتخانه تا رسيدن به خودكفايي گندم، افزايش توليد شكر، رشد توليد و پرورش آبزيان، دام و طيور، تقويت نقدينگي، تقويت زيرساخت‌ها، توسعه و افزايش بهره‌وري مكانيزاسيون، مديريت بهره‌وري آب، حفظ منابع آب و خاك رقم مي‌خورد و در روند كاهش كسري تراز تجاري با راهبرد توسعه، تقويت درآمد بهره برداران، رشد 33 درصد توليد محصولات فن‌آورانه كشاورزي، افزايش 95 درصدي شركت‌هاي دانش بنيان، افزايش كارشناسان ترويج و بهره‌برداري و... خود را به نمايش مي‌گذارد.

حال كه بخش كشاورزي توانسته با زحمت فراوان خود را از بحران مبتلا به نجات دهد و مجدداً به دوران رونق برگردد با خرسندي از اين اتفاق مبارك مي‌توان گفت "كليد تدبير در اين باغ به ثمر نشسته است".

اما نبايد فراموش كرد و حافظه تاريخي را در اين باره ناديده گرفت كه كشور ما در گذرگاه توسعه از اين حركت‌ها مكرر داشته است كه متأسفانه همواره به دليل عدم مراقبت و بي‌توجهي به منابع علمي و هزينه‌هاي كلان انجام شده و يا اولويت دادن به امور ديگر از دست رفته است.

بنابر آنچه گفته شد و شاهد آن در واقعيت هستيم مراقبت از ثمره اين باغ تازه به بار نشسته وظيفه‌اي است كه در ادامه راه بر دوش وزير آينده جهاد كشاورزي نهاده مي‌شود تا آن را با برنامه‌ريزي، حمايت و راهبردهاي علمي و مهندسي خود به سرانجام مطلوب برساند.

اميد مي‌رود پس از انتخاب وزير و رأي مجلس همه دست‌اندركاران دولتي و خصوصي، تشكل‌ها و دانشگاهيان به وزير منتخب لبيك گفته و سود و منفعت خود را در پيشبرد اهداف عاليه كشاورزي ببينند.نظرخواهی درباره این مطلب