En   /  Tr
26 مهر 1396 - 18 Oct 2017

حبیب ا.. نیکزادی پناه، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس و نماینده شرق استان کرمان:

حجتی از مدیران سخت کوش، مصمم و پیگیر و شجاع است، زمانی که تیم حجتی وزارت جهاد کشاورزی را تحویل گرفتند، این وزارت خانه مشکلات بسیاری داشت بعد از چهارسال هنوز هم مشکلاتی دارد، اما نباید تلاش های حجتی را نادیده بگیریم.

به شکل کلی عملکرد ایشان با توجه به وضعیتی که کشاورزی در زمان به دست گرفتن صدارت ایشان داشت موفق ارزیابی می کنم و نمره خوبی به ایشان می دهم، تلاش هایی که انجام دادند ساختاری است اما هنوز مسیر طولانی برای به بار نشستن آن وجود دارد

یقین دارم اگر حجتی وزیر شود در چهار سال دوم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

از جمله نقاط قوت کارنامه حجتی خودکفایی در تولید گندم، تولید محصولات کشاورزی ورسيدن به خود كفایی درتعدادي از توليدات است.

صنایع جانبی، بیمه محصولات کشاورزی وسرمايه بانك كشاورزي شرایط خوبی ندارند و سازمان ها  و تشکل هاي زير مجموعه بخش كشاورزي نیاز به بازسازي دارند.  انتظارمان از مهندس حجتی این است که در یک حرکت انقلابی در همه امور کشاورزی به شکل عام (باغداري، زراعت، آبزی پروري، دام و طیور) در چهار سال بعدی رضایت مندی کشاورزان را حاصل کند.

همچنین  از متخصصین فن، مشاوره با خبرگان بخش و استفاده از دانشگاه های مرتبط صورت گيرد تا موضوعاتی همچون  تثبیت شن هاي روان، كنترل ریزگردها، حفظ و نگهداری تالاب ها، حفظ ذخایر آبی از طريق اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري، پخش سيلاب ها، نگهداري قنوات، سرمايه گذاري براي اجراي صنایع جانبی محصولات کشاورزی به خصوص خرما (بسته بندي، فراوري، تبديلي)، بازاريابي، تنظيم بازار، توسعه سیستم هاي آبياري تحت فشار ونيمه فشار، اجرایی کردن الگوی کشت،  توسعه كشت هاي متراكم(گلخانه ها)، تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و ساماندهي چاه هاي آب كشاورزي بدون مجوز از طريق وزارت نيرو را در دستور کار خود قرار دهند.نظرخواهی درباره این مطلب