En   /  Tr
26 مهر 1396 - 18 Oct 2017

 مروری بر اسامی وزرای کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای انقلاب تا دیروز:

۳۹ سال و ۹ وزیر که پرسابقه ترین آنها در وزارت جهادکشاورزی محمود حجتی بوده است.نظرخواهی درباره این مطلب