En   /  Tr
26 مهر 1396 - 18 Oct 2017

خبرها حاکی از تعامل ریاست ‌جمهوری با برخی اصولگرایان جهت حضور بعضی از آن‌ها درکابینه است چون لیست مربوطه به‌‌نظر در مجموع حاکمیت به‌ویژه در بخش اقتصادی رضایت‌بخش نیست، ظاهراً یکی از این وزارتخانه‌ها که بناست قربانی شود وزارت جهاد کشاورزی است و دیواری کوتاه‌تر از جهاد کشاورزی نیست!!؟ بیشترین تلاش هم از سوی اتاق بازرگانی و شیفتگان وزارت بازرگانی و متأسفانه از داخل وزارتخانه من‌جمله بخش مهمی ازشرکت GTC است، یک نظریه می‌گوید، استراتژیست‌ها آینده را شاید بهتر از سایر متخصصین تشخیص دهند و این هنر، هنر آن‌ها است، چون هر پدیده‌ای را با نگاه جامعیت به آثار محیطی آن بررسی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهند به همین دلیل آن‌ها اصرار دارند تشکیل واحد فعال R&D درحوزه‌های استراتژیک مثل تعاون روستایی صورت گیرد. از طرف دیگر خروج GTC از وزارت جهاد کشاورزی که بودنش با ساختار عملیاتی قدیمی خود در تضاد با فلسفه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستایی می‌باشد (هر چند به نظر نگارنده مناسب بود GTC‌ها صرفاً درتجارت بین‌المللی مکمل تعاون روستایی در مسیر توسعه تولیدات داخلی، نقش ایفاء می‌کرد) بهرحال به نظر می‌رسد تعلل یا ناواردی در تعریف ساختاری جدید برایGTC در واقع مزاحم فلسفه وجودی تعاون روستایی شد و هزینه‌های مضاعف بر دوش دولت گذاشت. صاحب نظران استراتژیست معتقدند دلیلی ندارد فقط دستگاهی بی‌هدف به بدنه وزارتخانه وصل شود و به ‌راحتی جدا شود!!؟ بلکه ضرورت ایجاب می‌نماید این‌گونه امور با تطبیق علمی با ماهیت عملیاتی و ساختاری وزارت وزارتخانه‌ها صورت گیرد. بهرحال ارگان‌های منتزع شده نیز رضایت نسبی از این امر ندارند و همین موضوع کمک به احتمال احیاء مجدد وزارت بازرگانی می‌نماید. همان‌گونه که اشاره شد این حرکت به جایگاه تعاون روستایی در بخش تولیدات کشاورزی لطمه زیادی زد و به ‌جای تفکر در عرصه توسعه تعاونی‌ها به موازی کاری و کمک به ناکارآمدی آن کمک کرد!!؟ چرا وزارتخانه در بررسی SWOT و تشکیل R&D درحوزه‌های استراتژیک جدی نیست تا به‌موقع بتواند تصمیمات اصلاحی و راهبردی اتخاذ نماید!!؟

دکتر علی تقی خانینظرخواهی درباره این مطلبNo Avatar

نویسنده این مطلب:

بخش تحریریه