En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

کمباین های زراعی دلیل افزایش قیمت برنج

مجتبی نوایی، مدیرعامل شرکت صنعتی خزر الکتریک، درخصوص چگونگی استفاده کشاورزان از کمباین به دام، کشت و صنعت گفت: در حال حاضر بیشتر کشاورزان از کمباین استفاده می کنند اما مسئله نحوه استفاده از آن است به نحوی که برنج کاران در شالی زارهای خود به اشتباه از کمباین گندم برای برداشت شلتوک استفاده می کنند که همین امر افزایش 18 درصد بیش از استاندارد خرده برنج را در پی دارد.

وی افزود: همین موضوع می تواند سبب افزایش قیمت تمام شده محصول شده و در نهایت موجبات قاچاق را فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت صنعتی خزر الکتریک به تسهیلات اختصاص یافته در خرید کمباین به کشاورزان اشاره کرد و گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون با همکاری بانک کشاورزی تسهیلاتی به این منظور در نظر گرفته اند اما زمانی که کشاورزان برای دریافت به بانک مراجعه می کنند با وعده ها مواجه می شوند.

نوایی با تایید وجود توان و استعداد داخلی به منظور خودکفایی در تولید اظهار داشت: با توجه به اینکه تیراژ تولید کمباین در داخل از 500 دستگاه تجاوز نمی کند این میزان توجیه اقتصادی نداشته چراکه تحریم ها موجب شده تنها به 1-2 کشور صادرات داشته باشیم و این در حالی است که کشور چین با تیراژ 20 هزار دستگاه به 190 کشور صادرات انجام می دهد و همین موضوع امکان رقابت را ضعیف می کند.

تسهیلات به شرط توان کشاورزان

بهزاد نیکخواه، رئیس اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه بانک کشاورزی، درخصوص کم و کیف وام های تخصیصی به کشاورزان به منظور خرید کمباین به دام، کشت وصنعت گفت: کشاورزی می تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که 20 درصد آورده نقدی داشته باشد.

وی افزود: زمانی که کمباین وارداتی به عنوان مثال حدود 1میلیارد تومان است، 20 درصد این مقدار سهم کشاورز است و مابقی آن را بانک با تسهیلات تقبل می کند اما وقتی آورده نقدی کشاورز کمتر از این مقدار است، بانک نمی تواند وام را در اختیار کشاورز قرار دهد.

برداشت 120 هزار هکتار از شالیزارها توسط کمباین

حیدر کامیاب، رئیس اداره فناوری های مکانیزاه کشاورزی استان گیلان، در گفت و گو با دام، کشت و صنعت درباره میزان استفاده از کمباین در شالیزارها گفت:  در حال حاضر از 238 هزار هکتار شالیزار 112 هزار هکتار توسط کمباین های مخصوص برنج برداشت صورت می گیرد به طوری که پیش بینی می شود این میزان برای امسال به 120 هزار هکتار برسد.

وی به تسهیلات دولت در خصوص خرید کمباین اشاره کرد و افزود: دولت تسهیلات با سود 15 درصدی به منظور خرید کمباین در نظر گرفت که تا به حال تسهیلات جوابگوی متقاضیان بوده است.

کامیاب اظهار داشت: شرکت ها نیاز کشاورزان در زمینه کمباین های مخصوص شالیزارها را از طریق واردات تامین کرده و در این زمینه تولید داخل نداریم. البته باید توجه داشت که در ساختار کمباین های شالی و زراعی تفاوت های قابل توجهی از جمله مکانیزم حرکتی و خرمن کوب ها وجود دارد.نظرخواهی درباره این مطلب