En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

در جشن اختصاصی شکرگذاری گندم )که واقعا آمار و ارقام ارائه شده جای تحسین دارد( برای نخستین بار مطالبات گندمکاران با کمی افت و خیز پرداخت و سیلوها و انبارها مملو از گندم شد. جشنی که فقط برای گندم برگزار شد و وزارتخانه حاضر نشد موفقیت های تولید ۱۰۰ میلیون تن سایر محصولات را در جشن شکرگزاری، همراه 14 میلیون تن گندم، رونمایی کند! خبرنگاران و قلمزنان اطلاع رسانی حوزه کشاورزی نیز )گرچه همواره مورد بی مهری وزارتخانه هستند( جانفشانی خبری کرده تا گوش جهانیان را با این خبر ملی بنوازند و چنین هم شد. رئیس جمهور نیز در این فرصت کم، چنان تایید محکمی از حجتی به عمل آورد که می شود گفت: وی را وزیر بلامنازع خود در دولت دوازدهم به مجلس نمایاند. وزیری که دیگرعلاقه ای به این صدارت ندارد.
***
12 دی ماه نیز ایران شاهد برگزاری آیین ملی و سراسری تجلیل از نمونه های کشاورزی بود، کشاورزانی به گفته حجتی که برخی تا ۱۰برابر متوسط تولید محصول برداشت کرده و بهر هبردارانی که در همه زمینه ها، اقتصاد مقاومتی را دراقدام و عمل عینیت بخشیده بودند. ارقام و اعدادی که گرچه برخی ناباورانه به نظر می آمد اما قضاوت ها، کی لگیر یها و نگاه کارشناسی واقعیت و درستی آن ها را تایید م یکرد و صد افسوس که دنبال هرو و استمرار دهند ه )مدیریت پس از تولید( نداشته و ندارد. البته این صد و اندی کشاورز نمونه ملی که میزان تولید بسیاری از آ نها حتی از متوسط اروپا و آمریکا هم بیشتر بود نه مورد تقدیر رییس جمهور نه رییس مجلس قرار نگرفتند و تقدیر از آ نها هم در حد و جایگاه جشن شکرگزاری گندم صورت نگرفت.
تاملی در این دو جشن
الف: هنگامی که حتی یک پیش خبر یا مصاحبه وزیر، قبل از طراحی و اجرای مقدمات، جامعه را با خبر نم یکند، هیچ تحلی لگر؛ منتقد یا کارشناسی نمی تواند کیفیت و کمیت کار را مورد بررسی و قضاوت قراردهد، یا شبهات آماری را مطرح نماید تا کارشناسان دولتی در مقام پاسخ و شفاف سازی برآیند.ای نکه چرا گندم با هر کیفیت و میزان پروتئین یا گلوتن یا بدون کیفیت و... به قیمت ثابت خریداری می شود، ای نکه آزمایشگاه های مجهزدر همه مراکز خرید، آنالیز گندم دریافتی را با نمون هبرداری مشخص،
یا منشاء تولید داخلی یا خارجی، میزان گردوغبار، خاک وخاشاک و... را مشخص نمایند، اینکه چرا گندم داخلی ۱۰۰ درصد گران تر از گندم خارجی )که در کشور خودش مورد حمایت قرار گرفته( تمام می شود و
مواردی از این دست، همچنان بی پاسخ باقی ماند.

وزاتخانه می توانست چند هفته قبل از جشن ملی شکرگزاری گندم آمار سال زراعی 94 - 95 تولید گندم استان ها به ویژه آمار گندم در استان های منتهی به سواحل و بنادر را طی پنج سال گذشته و امسال را همراه با میزان بارندگی، سطح زیر کشت و اتفاقات حادث شده را به تفکیک اعلام نماید، تا این شبهه که احتمالا گندم های وارداتی با قیمت کیلویی 600 - 700 تومان توانسته اند نقشی در حجیم کردن سیلوها به قیمت هر کیلو بیش از هزاردویست تومان بازی کرده و ایجاد رانت برای برخی دارند، از ذه نها دور کند.
حجتی امروز در حالی از قیمت تضمینی انتقاد م یکند که ما هها قبل، رسان هها، آ نرا به صورت کارشناسی رد کرده اند و حتی دکتر کلانتری )غایب بزرگ جشن های امسال( سال ها قبل، بحث عرضه و تقاضا را به جای قیمت تضمینی یا اجباری مطرح کرده است. به ویژه اینکه آماری به نقل از دکترقره یاضی مبنی بر واردات 8- 7 میلیون تن گندم در سال گذشته همچنان می تواند در تمرکز ذهن ها به سمت این موضوع موثر باشد. براین بیافزاید گند مهایی که مجوز واردات برای تولید نشاسته، ماکارونی، آرد شیرینی و یا دیگر فراورده های صادراتی )تقریبا ترانزیت( وارد شده اما صادرات آن ها هنوز درگمرکات لحاظ نشده و معلوم نیست که سر از کجا درآورده است.مهندس حجتی م یتوانست تولید ۵ برابری گندم دیم یا سه برابری گندم آبی و تاثیر آبیاری تیپ بر افزایش محصول و اثرگذاری بذر گواهی شده گندم )که تولیدکنندگان این بذرها هنوز مطالبات سال گذشته خود را به طور کامل وصول نکرد هاند اما با نام آنها افتخارآفرینی می شود(، یک ماه قبل ازجشن شکرگزاری در جمع رسانه ها اعلام کند، تا فرصتی برای بررسی آمار و ارقام و تهیه گزارش های تحلیلی باشد.
ب: حدود چهار میلیون بهر هبردار کشاورزی و 15 - 16 میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و پروتئینی واقعا نباید فقط در گندم خلاصه می شد. این درست که گندم یک محصول استراتژیک است و افزایش محصول را به همراه داشته، اما دل نازکی دیگر کشاورزان و انتظارات آنان را فراموش نکنیم و کاش اجازه می دادیم در کنارجشن دوبرابر شدن تولید گندم، کشاورزانی که سایر محصولات را ۵ یا ۱۰ برابر بیشتر تولید کرد هاند نیز در کنار رییس جمهور و نه فقط برای شنیدن یک سخنرانی تشریفاتی )البته شایسته بود، در چنین جشنی روسای هر ۳ قوه حضور یابند(، لحظاتی به طرح مباحث و مشکلات خود بپردازد. این که تمام بانیان استقلال و امنیت غذایی کشور به صورت یک جا و کامل دیده نشوند مورد گلایه همگان است.خاطر نشان می سازد در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه سال های دهه 60 و 70 علاوه بردیدار مفصل کشاورزان با ریی سجمهور،دکتر کلانتری و همه معاونین وی طی یک هفته همراه کشاورزان بودند. حتی در ساعات غیراداری در هتل آ نها حاضر می شدند و کشاورزان نمونه فرصت کافی برای طرح مباحث، مشکلات و نتیج هگیری از مذاکرات با وزیر و معاونین داشتند. علاوه بر آن، جوایز به یک سکه ختم نمی شد، تراکتور و ادوات کشاورزی و وام های کم بهره و مهم تر از همه بلاعوض، حال کشاورزان نمونه را
خوب می کرد. امید م یرود نکات یاد شده در این سرمقاله مورد تأمل تصمیم سازان و دولتمردان بخش کشاورزی واقع گردد و از سر تدبیر برای سال های بعد چاره ای اندیشیده شود.

http://www.tka.ir/Persian/images/kes/505.jpgنظرخواهی درباره این مطلب