30 دی 1395 - 19 Jan 2017

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی AgroTech Russia مسکو  روسیه

15 تا 18 مهر

http://www.agrotechrussia.com