07 خرداد 1396 - 28 May 2017

نمایشگاه دام، طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی بوشهر

27 تا 30 مهر

077-33453345