En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

مرجان طهرانی‌زاده

ماهنامه دام و کشت و صنعت/شماره172/مرداد93

 

چندسالی است مبحث استفاده از تنورهای پخت حرارت غیرمستقیم در فرآوری تولید نان‌های سنتی، موضوع داغ و جنجالی رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف، اعم از مراکز پژوهشکده‌های غله در هر استان و همچنین، اتحادیه‌های نانوایان هر استان می‌باشد. علت گزینش و تمرکز بر این مبحث، تولید هیدروکربن‌های پلی آروماتیک ایجاد شده به هنگام پخت نان در تنورهای سنتی یا با حرارت مستقیم است که این هیدروکربن‌ها عامل ایجاد بیماری‌های مختلف پس از استفاده بلند مدت ، می‌باشند.

راهکارهای مناسب و مفیدی برای ترغیب تولیدکنندگان، چه سنتی و چه صنعتی برای استفاده و جایگزینی فرهای صنعتی(تونلی و طبقه‌ای) به جای تنورهای سنتی وجود دارد که نخستین راهکار، فرهنگ‌سازی، یعنی آشنایی واحد تولید کننده با مضرات استفاده از تنورهای سنتی است.

در این میان در بعضی شهرها، افرادی که عاشقانه به نانوایی می‌پردازند با طرح ایده‌هایی نو، گامی بسیار قوی در راستای فرهنگسازی این پروسه تولید برداشته‌اند. از جمله این شهرها می‌توان به شهر اصفهان و زاهدان اشاره کرد. تولیدکنندگان بسیاری وجود دارند که عاشق تولید درست و دقیق، را تلفیق علم و عمل هستند و مایلند در راستای تحقق این هدف و پیشرفت تولید فعالیت نمایند؛ فرهنگ غنی این شهرها با سابقه‌ی تولید درصنعت نانوایی،  تاًثیر شگرفی در فرهنگسازی داشته است.

به دور از مسائل حاشیه‌ای منطقه‌ای شدن آردها و همچنین توجه به مشکلات خرید آرد آزاد ،این شهرها موفق به ارائه‌ی تعریف درستی از پخت نان‌های سنتی شده‌اند که بازدید از واحدهای پخت مستقر و فعال در این شهرها می‌تواند در تشویق و غنی سازی فرهنگ تولید نان، که قوت اصلی مردم ایران زمین است ، موثر واقع شود.

امید است تعداد واحدهای مستقر دراین شهرها انگیزه‌ای شود برای کلانشهرهای کشورمان تا با همت و توجه بیشتری به تولید هرچه کیفی‌تر نان بپردازند.

 نظرخواهی درباره این مطلب